De bankier beweegt te weinig, zijn chauffeur eet te veel

De gegevens zijn ontleend aan de 'Monitor Bewegen en Gezondheid' van TNO, die een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en Bewegen in Nederland'. Interview-NSS houdt hiervoor jaarlijks telefonische interviews met circa 10.000 personen, waarvan een kwart meer gedetailleerde vragen over gewicht, bewegen en zitten krijgt. Het betreft een representatieve steekproef van de Nederlandse huishoudens (Ooijendijk e.a., 2004). Voor dit artikel zijn de gegevens van 7.720 werkenden (15-64 jaar, minstens twaalf uur per week werkzaam) gebruikt van de jaren 2000 tot en met 2005.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.