Handleiding voor grootschalige aanschaf categorie III PBM's

Van der Wal's methode kent een commerciele, technische en juridische beoordelingsfase, en een praktijkproef voor gebruik en onderhoud van de PBM's. Het unieke aan zijn methode is de strikte scheidslijn tussen deze twee fasen. In de clausule van het bestek (de beschrijving van de eisen waaraan PBM's moeten voldoen) is opgenomen dat de producten die doorgaan naar de praktijkproef, dit doen met 'nul' op de teller. Het oordeel van de gebruikers is vanaf dit moment doorslaggevend.