Een beknelde wijsvinger is geen dwarslaesie

Een boete krijgen voor een strafbaar feit, oké. Maar wat als die boete onevenredig hoog is? Want 10.800 euro boete voor een ongeval met poliklinische behandeling van een wijsvinger, dat is best fors.