Metaalsector gaat veiliger werken

De Inspectie heeft afgesproken met werkgevers en werknemers dat zij zich zullen blijven inspannen om de werkplekken nog veiliger en gezonder te maken. Zij zorgen bijvoorbeeld dat coaches in bedrijven adviseren over verbetering van de werkomstandigheden. Eerder is gebleken dat ondernemingen die zo'n 'verbetercoach' hebben ingezet, betere werkomstandigheden hebben. De coaches zijn een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties.