ONBEVOEGD OP BEDRIJFSTERREIN: GEEN SCHADEVERGOEDING