Andrew Hale: 'Zelfregulering is religie, criticasters zijn afvalligen'