Regeerakkoord: Inspectie versterkt

VVD, CDA, D66 en de CU maakten 10 oktober hun plannen voor de komende kabinetsperiode bekend. De partijen pleiten ondermeer voor het vergroten van de capaciteit en de inzet van de Inspectie SZW voor handhaving en fraudebestrijding. In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework. In dit ICF zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie aan het parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget mogelijk is. “De Inspectie wordt dus fors versterkt”, reageert inspecteur-generaal Marc Kuipers. “De handhavingsketen is hiermee beter in staat om toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting”, aldus de hoogst verantwoordelijke bij de Inspectie SZW. Eerder dit jaar maakte Kuipers zich nog grote zorgen over oorzaak en gevolg van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E. Het bestrijden van schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting zijn ook de pijlers van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW. In 2018 gaat een nieuw vierjarenplan van het ministerie van SZW van start. Dat is gericht op de preventie van beroepsziekten. De aandacht zal de eerste twee jaar uitgaan naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.