Inspectie gaat strenger optreden bij zware beroepen in de bouw

Doel van de extra inspecties is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie.