Arbeidsinspectie start inspecties ggz-sector

De Arbeidsinspectie heeft informatie per sector opgesteld, zo ook voor de ggz. Deze is HIER te lezen.