Spilfiguur in de arbowereld

De preventieadviseur kan alleen worden benoemd met instemming van de werknemers. De werkgever moet de voordracht voorleggen aan het comite voor preventie en bescherming, waarin de werknemers zijn vertegenwoordigd. Dit comite heeft normaal slechts adviesbevoegdheden, samen met een recht op informatie en een recht op overleg over een aantal aangelegenheden. Dat het in dit geval ook instemmingsrecht heeft, laat zien hoeveel waarde de wetgever hecht aan de instemming van de werknemers. Vreemd is dit niet, omdat de preventieadviseur bij uitstek een vertrouwenspersoon is.