Internet: veilig werken op hoogte

De site van Euronorm wordt gemaakt voor en door bedrijven, zodat naast informatie over de wetgeving en normering ook de praktische toepassing van klimmaterialen en valbeveiliging aan de orde komen. De werking van verschillende soorten valbeveiliging, zoals de remchute en de harnasgordel, wordt beknopt toegelicht. Ook wordt aangegeven welke soorten valbeveiliging zijn toegestaan en wanneer ze het beste kunnen worden toegepast. Eveneens is er informatie over klimmaterialen opgenomen op de site. Daarbij is er vooral aandacht voor de NEN 2484 over 'Draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen'. De belangrijkste voorschriften uit de norm staan op de site. Ook steigerbouw komt op de site aan de orde.