Waarom nog een gordel?

Wie volgens de norm een hoogwerker bouwt, levert ogenschijnlijk dus een veilige machine af. Toch is dat maar de vraag. In de EN 280 ontbreekt namelijk een analyse van maatregelen die het gevaar om uit de werkbak te vallen aanzienlijk kunnen verkleinen, evenals de passende maatregelen zelf. Op die manier worden de afnemer en de gebruiker niet juist geinformeerd. Voor hen is een CE-markering het synoniem voor een in alle opzichten veilige machine. De fabrikant verklaart daarmee immers dat de machine voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn. Fabrikanten en leveranciers lijken zich bewust van dit misverstand. Vaak geven zij in hun gebruikershandleidingen aan dat in de werkbak een veiligheidsgordel moet worden gebruikt. Een dergelijke draagplicht is op zich niet in strijd met een bronaanpak. Maar dan zou het valgevaar uitsluitend moeten wordt veroorzaakt door externe (omgevings)factoren, wat bij hoogwerkers niet het geval is.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen