Werk iets veiliger

Hoewel vier jaar niet erg lang is om conclusies uit te trekken, wijzen twee van de drie belangrijke indicatoren op een dalende trend. Het totaal aantal ongevallen met letsel en verzuim nam af van 103.000 in 2000 naar respectievelijk 95.000, 103.000 en 93.000 in de daaropvolgende jaren. Het aantal ziekenhuisopnamen - gecorrigeerd voor weers- en seizoensinvloeden en vergrijzing - vertoont de meest ondubbelzinnige trend: van 4.000 naar 3.200. Wel was er een daling te bespeuren bij het aantal dodelijke ongevallen: van 119 naar 104, maar met een uitschieter naar beneden van 91 in 2002 is geen significante trend vast te stellen.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen