'Deregulering is onzinnig'

De toon is gezet. Geers is uitgesproken en zal zich ook uitspreken. Bijvoorbeeld over de adviesaanvraag voor een nieuwe Arbowet die staatssecretaris Van Hoof voorlegde aan de SER. De adviesaanvraag, waarin onderscheid werd gemaakt tussen hoge risico's die door de overheid gecontroleerd worden en lage risico's waar de overheid zich niet mee bemoeit, werd door de SER verworpen. De SER wil doelvoorschriften met grenswaarden en middelvoorschriften die door de branches en sociale partners in een arbocatologus worden vastgelegd. Van Hoof krijgt de volle laag van Geers. Een poging van de journalist niet alle kritiek op het hoofd van Van Hoof te doen neerdalen omdat hij toch ook een staf heeft die de adviesaanvraag voorbereidde, stuit op onbegrip. 'Nee, nee, nee. Natuurlijk moet hij de kritiek ontvangen. Hij laat toe dat ambtenaren deze onzin met hoog en laag risico opschrijven. Absurd. Een laag risico is in de definitie van Van Hoof een risico dat niet leidt tot de dood of blijvend letsel. Een ernstig letsel is dus een laag risico. Dat is toch een dwaas onderscheid? Er was absoluut geen draagvlak voor en het onderscheid hoog/laagrisico's werd al eerder verworpen. Het onderscheid is moeilijk handhaafbaar en stelt rechters voor grote problemen. En toch gingen Van Hoofs ambtenaren ermee door. De Staatssecretaris lijdt dan waarschijnlijk niet aan autisme, maar dan toch aan een lichte vorm van autisme.'

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen