Op proef

Op het moment van het ongeval was er nog geen enkele overeenstemming over de vorm en inhoud van de toekomstige samenwerking bereikt. De partijen hadden in ieder geval geen arbeidsovereenkomst getekend. De kantonrechter oordeelt toch dat de opdrachtgever als werkgever in de zin van artikel 7:658 BW moet worden aangemerkt. Dit omdat het slachtoffer werkzaamheden verrichtte binnen de onderneming van de opdrachtgever, hij de instructies van de opdrachtgever diende op te volgen en hij gebruikmaakte van de materialen en hulpmiddelen van de opdrachtgever. Dat er geen sprake was van een directe gezagsverhouding, maakt volgens de rechter niet uit. Daarnaast acht hij het niet aanvaardbaar dat de rechtspositie van een werknemer met een arbeidsovereenkomst verschilt van die van een medewerker zonder arbeidsovereenkomst. Omdat de opdrachtgever als werkgever is aan te merken, is de in artikel 7:658 beschreven zorgplicht van toepassing. De werkgever zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om het ongeval te voorkomen, waardoor de zorgplicht met handen en voeten is getreden. De opdrachtgever moet dus de letselschade vergoeden.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen