Aansprakelijkheid politiewerkgever

De Centrale Raad overweegt in hoger beroep dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht als werkgever. Daarbij wordt de voor ambtenaren geldende zorgplicht naar analogie van Artikel 7:658 BW toegepast. De feiten wijzen uit dat de werkgever een orderboek hanteert, waarin duidelijk en voor iedereen begrijpelijk staat omschreven wanneer gebruik moet worden gemaakt van optische en geluidssignalen en waarin aanwijzingen worden gegeven voor het rijden met deze signalen. Daarnaast is de werknemer van mening dat de werkgever verantwoordelijk is voor de fout van de collega-agent. Deze collega zou, door met onverantwoord hoge snelheid te rijden, de botsing hebben veroorzaakt. Omdat de Raad geen overtreding van deze collega constateert, wordt ook deze stelling van de werknemer verworpen. De werknemer stelt zich tot slot op het standpunt dat de werkgever in het kader van het goed werkgeverschap op billijkheidsgronden de schade moet vergoeden. Ook deze grond wordt door de Raad verworpen. De Raad vreest dat er anders een stelsel van risicoaansprakelijkheid zou kunnen ontstaan. De werknemer blijft dus, jammer maar helaas, met zijn eigen schade zitten.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen