Interventies in werksituatie nauwelijks effectief

Een eerste onderzoeksvraag van het promotieonderzoek was of veranderingen in werkkenmerken herstel van vermoeidheid bevorderen. Van werkkenmerken is bekend dat ze een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een grote verscheidenheid aan gezondheidsklachten, waaronder vermoeidheid. Werkkenmerken als ervaren werkdruk, de mate van autonomie in het werk, sociale steun van collega 's en conflicten op het werk zijn van invloed op het ontstaan van vermoeidheid (Bultmann et al, 2002). Op basis hiervan zou verwacht kunnen worden dat werkkenmerken ook een rol spelen in het herstel van vermoeidheid. Lopen bijvoorbeeld werknemers met weinig sociale steun van collega 's een verhoogde kans om vermoeid te raken, dan is omgekeerd te verwachten dat werknemers die wel veel sociale steun ontvangen op het werk een verhoogde kans hebben op herstel. Een van de vraagstellingen binnen dit onderzoek was dan ook of werkkenmerken een rol spelen bij het herstel van vermoeidheid. De onderzoekspopulatie maakte deel uit van een groep van ruim twaalfduizend werknemers die behoorden tot de Maastrichtse cohortstudie naar vermoeidheid in de arbeidssituatie. Deze groep werknemers, afkomstig uit 45 Nederlandse bedrijven en met een grote verscheidenheid aan functies en beroepen, is gedurende drie jaar (1998-2001)gevolgd. De groep kreeg elke vier maanden een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd; eens per jaar was dat een uitgebreide vragenlijst. Hierin waren met name vragen opgenomen over het werk, vermoeidheid en andere gezondheidsmaten. In dit promotieonderzoek is uitsluitend gebruik gemaakt van de uitgebreide vragenlijsten.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen