Inpakken en wegwezen?

De regelgeving rond het werken met asbest maakt geen onderscheid tussen asbestverwijdering en asbestsloop. Er wordt gesproken over 'het verrichten van werkzaamheden met het oogmerk op het al of niet langs destructieve weg verwijderen of demon-teren van asbest- of asbesthoudende materialen uit een gebouw, constructie, apparaat of transportmiddel.' Het slopen of verwijderen van asbesthoudende materialen mag alleen door een 'deskundig bedrijf' worden uitgevoerd. Een 'deskundig bedrijf', zoals bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit, is een bedrijf dat beschikt over een KOMO-procescertificaat (de BRL 5050) voor het uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden en/of over een certificaat op grond waarvan het bedrijf gerechtigd is een inventariserend onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest in een te slopen gebouw of object. Een dergelijk deskundig bedrijf mag een door de minister van VROM aangewezen merkteken voeren. Een actueel overzicht van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven is beschikbaar bij de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl, 070-307 29 29).

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen