'We doen geen uitspraken over het beleid'

En ziehier de essentie van het werk van de AGS. De raad adviseert de regering gevraagd en ongevraagd over gevaarlijke stoffen en hun onhebbelijkheden die, als ze optreden, tot catastrofes kunnen leiden. Zonder zich overigens op het politieke domein te begeven. Kerstens: 'Nee, wij doen geen uitspraken over het beleid. We reiken wel grondstoffen voor dat beleid aan. Je zou kunnen constateren dat de mens in een keten de zwakste schakel is. Dat zou kunnen betekenen dat je deregulering op een terrein afraadt. Bijvoorbeeld omdat de mens begrijpelijkerwijs geneigd is tot eigen initiatief, dat tot problemen kan leiden. Maar we zullen slechts adviseren. Nooit voorschrijven. Dat is onze taak niet.'

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen