Masterclass: Van RI&E naar cultuurverandering

Hoe komt u vanuit de RI&E naar cultuurverandering? U wilt hierbij niet alleen maatregelen treffen, maar werkelijke veranderingen doorvoeren!