BZB, BHV, BNO: Nood én Deugd?

Naast taken die de BHV nu ook nog heeft, zoals EHBO en het in eerste lijn bestrijden van calamiteiten', moest de BZB ook het bedrijf zo nodig kunnen beschermen tegen ongewenste agressie en de gevolgen van oorlog, waaronder een aanval met ABC-wapens (Atomair, Biologisch en Chemisch). De vraag was toen aan de orde of BZB'ers ook over een vuurwapen moesten kunnen beschikken. Uiteindelijk werd besloten om dit niet te doen omdat ze dan door de vijand mogelijk als 'Franc-Tireur' ter dood konden worden gebracht. Let wel, dit was zevenentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, maar wel in de tijd van de Koude Oorlog inclusief nucleaire dreiging en ondergrondse communicatiebunkers met muren van 3 meter dik! (Ik vraag me af wat daarvan geworden is.)