Aandachtspunten bij aanbesteden van BHV-trainingen

1. Goede voorbereiding Ook bij aanbestedingen geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Doe voorafgaand aan het opstellen van de aanbesteding goed onderzoek naar de markt en de eigen wensen. Wat zijn de gebruikelijke werkwijzen van BHV-trainers? Hoe moet de opleiding aansluiten bij de praktijksituatie?