Werken, iedereen wordt er beter van

Ga op een andere manier om met verzuim en ziek zijn! Maak kennis met de gedachte dat blijven werken - ook als je ziek bent - vaak een gezondere werkwijze is dan thuisblijven. Thuis blijven kan als je er maar sneller beter van wordt. In deze workshop leert u te sturen op mobiliteit. U oefent alle gesprekken vanaf de verzuimmelding. Het is een actieve workshop waarin u met de andere deelnemers oefent met vele verzuimsituaties.