Eerst gedrag en cultuur, dan techniek en beleid

Pas als bronaanpak niet mogelijk is, komen andere maatregelen voor veilig en gezond werk in beeld. Hoe komt dat, zijn gedragsmaatregelen dan tweederangsmaatregelen? En hoe verhoudt dit zich tot de grote aandacht voor gedrag en cultuur?