Knelplaatsen leveren gevaar op (RI&E-casus)

Hoeken en overgangsplaatsen van lopende banden en rolbanden zijn vaak niet voldoende afgeschermd tegen knelgevaar. Hierdoor komt beknelling van bedieners en onderhoudsmonteurs nogal eens voor.