Sociale veiligheid binnen het onderwijs

Door een brede benadering is een systematische totaalaanpak van de veiligheidsproblematiek in en rond scholen mogelijk. Die focust niet alleen op de school, maar juist ook op de omgeving van de school en de samenwerking met andere instanties. Allerlei maatschappelijke problemen komen via de leerlingen de school in. Dat betekent dat het belangrijk is om voor oplossingen niet alleen te kijken naar de invloed van anderen, maar ook naar een manier om anderen effectief te betrekken bij de aanpak van veiligheid in en om de school. Vaak bestaan er onderling al afspraken, die onvoldoende effectief zijn. 'De politie reageert te laat als we ze nodig hebben, er is te weinig contact.' Maar structurele melding bij de politie van kleinschalige incidenten blijft weer dikwijls achterwege. Het is belangrijk om zowel het interne als het externe netwerk te betrekken bij een totaalaanpak. Het interne netwerk kan bestaan uit: directeur, vertrouwenspersoon, preventiemedewerker, mentor, schoolpsycholoog/maatschappelijk werk, beveiliging, receptie en MR. Het externe netwerk bestaat uit bijvoorbeeld de gemeente (ambtenaren onderwijs en leerplicht), politie/wijkagent, Buro Halt, Openbaar Ministerie, jeugdzorg, GGD/GGZ en verslavingszorg.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen