Aantal overtredingen veilig werken stabiel

Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW. Inspectie SZW stelt dat de zelfinspectie-instrumenten die zijn aangeboden hier aan hebben bijgedragen. Hiermee zou het voor bedrijven makkelijker zijn zich aan de Arbo-regels te houden en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.