Menselijke fouten bestaan niet

Een stelling. Menselijke fouten zijn meestal de oorzaak van ongelukken. Waar of niet waar?