Boetecatalogus overtredingen arbeidstijden vervoer van kracht

De meest opvallende wijziging in de nieuwe boetecatalogus is de hogere boete voor foutief registreren van het soort arbeid in de digitale tachograaf. Deze overtredingen worden nu gezien als valsheid in geschrifte. De boetes die kunnen worden opgelegd, lopen op van €0 tot €199 bij een kleine inbreuk op de regels, via €200 tot €549 bij belangrijke inbreuken naar €550 of meer bij heel belangrijke inbreuken. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld over manipuleren van de digitale tachograaf, of  bij het niet lang genoeg bewaren van registratiegegevens. De wijzigingen en de nieuwe boetecatalogus worden toegepast op overtredingen die vanaf 9 mei 2012 plaatsvinden. Bij overtredingen die zijn geconstateerd voor die datum wordt de meest gunstige bepaling voor de onderneming of de chauffeur toegepast.