Veiliger omgaan met gevaarlijke stoffen

Dat vaststellen van grenswaarden kan voor de werkgever nog knap lastig zijn. Daaromgeeft het ministerie van SZW subsidie aan sociale partners voor de ontwikkeling van een Leidraad. Dat instrument zal het eenvoudiger maken zelf veilige grenswaarden en veilige werkwijzen vast te stellen.