120 jaar Arbeidsinspectie

"Streng, maar rechtvaardig," volgens de werkgevers. "Deskundig, maar moeilijk bereikbaar," volgens de werknemers. Dat is, 120 jaar na de oprichting in 1890, het imago van de Arbeidsinspectie bij sociale partners Vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW.