Pas op: gevaarlijke stoff en!

Bij een bedrijf wordt afval gesorteerd dat daarna naar recyclingbedrijven gaat. De Arbeidsinspectie stelt in 2005 een eis tot naleving (art. 17 Arbowet '89) met betrekking tot de blootstelling aan gevaarlijke stoff en, geluidsoverlast en fysieke belasting. Zo'n eis moet binnen een bepaalde termijn worden nageleefd anders volgt er een boete. Bezwaar bij de staatssecretaris van SZW (thans: de minister) wordt voor een deel ongegrond verklaard en de werkgever gaat in beroep bij de rechtbank.