PMO: oude wijn in nieuwe zakken?

Een PMO is een manier om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. Dat was met het PAGO ook al het geval. Nu is meer maatwerk mogelijk, omdat er niet alleen aandacht is voor de arbeidsrisico's, maar ook voor de leefstijl van de werknemer.