Binden & Boeien

Uit een analyse van de situatie kan dan blijken dat minder 'harde zaken' de overhand hebben, dat andere factoren de verzuimcijfers of het aantal bedrijfsongevallen beinvloeden. Denk aan medewerkers die het niet meer naar hun zin hebben en zich daardoor minder betrokken voelen. Of dat medewerkers onzeker zijn vanwege een reorganisatie of door de houding van hun leidinggevende. Factoren die niet op te lossen zijn door simpelweg een werkplekaanpassing door te voeren of toe te zien op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.