Ergocoaches borgen gezond werken

Met een eenmalige actie ben je er dus niet. Om uiteindelijk een blijvende verandering te bewerkstelligen, is het nodig mensen regelmatig te confronteren met hun oude gedrag. Zo kan gezond werken in de organisatie verankerd worden.