Voor je plezier overwerken

Maar aan de andere kant: denk nu ook weer niet dat het overwerk in Beckers' steekproef weinig voorstelde. Want toch altijd nog 15 procent meldde 5 tot 8 uur extra uren, en 9 procent rapporteerde er zelfs 9 tot 12. Bovendien had Beckers haar bestand gezuiverd van deeltijders - mensen die een paar uur extra werken bovenop een officiele werkweek van bijvoorbeeld 24 uur. Hen meetellen zou valsspelen zijn, want dat zulke medewerkers niet moe worden - hoogstens ontevreden - dat kan iedereen wel voorspellen. Daarom beperkte ze zich tot werknemers met een contract van meer dan 32 uur.