Delft pakt verzuim structureel aan

Maar de nieuwe maatregelen van het arboteam waren niet voldoende om het langdurig ziekteverzuim aan te pakken. We ontdekten dat er voor een medewerker met een complex medisch dossier of een medewerker die wel arbeidsgeschikt is voor een functie maar niet meer in de functie past, een bredere aanpak nodig was. Dit resulteerde in een nauwere samenwerking met de afdeling Rechtspositie, P&O-adviseurs en een externe partner: het UWV. Zo kregen we langzaam maar zeker grip op de mogelijke beoordeling van het UWV bij een WIA-aanvraag of WAO-heronderzoek.