Arbeidsinspectie legt werkwijze uit aan schilders

Arboregels worden dikwijls als 'lastig en moeilijk' ervaren. Om tegemoet te komen aan een laagdrempelige versie geeft de Arbeidsinspectie de reeks 'Arbobranchebrochures' uit. Hierin worden de belangrijkste brancherisico's toegelicht. Daarin is ook opgenomen waaraan moet worden voldaan en de wijze waarop de Arbeidsinspectie daarop inspecteert, zo schrijft FOSAG.