Vitaliteitmanagement en de rol van de preventiemedewerker

Steeds meer mensen leiden tegenwoordig aan klachten waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is, zoals slaapstoornissen, depressies, allergieen, ontstekingen, vermoeidheid en onderrugklachten. Dergelijke klachten ontstaan niet van de ene dag op de andere. Zij zijn het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting: chronische roofbouw. Als dat het geval is, kan een ontregeling niet meer door rust ongedaan gemaakt worden. Na een periode van decompensatie (bijv. over de vermoeidheid heen zijn) is er in toenemende mate sprake van klachten over lichamelijk en psychisch functioneren. Het mentale (cognitieve en emotionele) disfunctioneren leidt op zijn beurt niet zelden tot verdere problemen, zowel op het werk als in de prive-sfeer. Deze 'afgeleide' problemen fungeren in de praktijk vaak als aanmeldingsklacht en - ten onrechte - als focus van diagnostiek en behandeling. Belangrijker dan deze klinische ziektebeelden is het onderliggende mechanisme dat allerlei systemen ontregelt. Herstel is dan pas mogelijk als de vicieuze cirkel van ontregeling van fysiologische mechanismen wordt doorbroken en gekeerd.