PESTEN OP HETWERK

Mobbing is de Engelse term voor ongewenste omgangsvormen op het werk. Actueel nieuws over het onderwerp staat op de openingspagina van deze uitgebreide site, waarvan niet duidelijk is wie hem onderhoud. Omdat er veel reclame aan de site is toegevoegd, zal het echter geen kapitaalkrachtige organisatie zijn. Veel informatie op de site komt met toestemming van de auteurs uit het boek Mobbing, emotional abuse in the American workplace. De rubriek Mobbing geeft veel achtergrondinformatie voor wie nog niet helemaal thuis is in het onderwerp: welke 45 soorten mobbing kunnen worden onderscheiden, de vijf fasen in het mobbingproces, waarom mobbing gebeurt en welk effect het heeft op een organisatie. Enkele Nederlandse verhalen en interviews geven inzicht in het probleem in ons eigen land. Voor wie denkt slachtoffer te zijn van ongewenste omgangsvormen, zijn er enkele testen op de site te vinden. Een aparte rubriek gaat in op nationaal en internationaal onderzoek. Hier is ook informatie te downloaden.