Verzuim beïnvloeden

Het gaat bij gesprekken over verzuim niet om goed of fout, maar om rendement. Wanneer een leidinggevende zich bewust is van de verschillende be'invloedende factoren, kan hij meer rendement uit de gesprekken halen. Het belasting- belastbaarheids m ode I kan hem hierbij helpen. In het model wordt ziekte losgekoppeld van verzuim. Ziekte, of liever gezegd gezondheid, is een factor die meespeelt in de belastbaarheid van de medewerker. Maar er spelen nog meer factoren een rol. Het verzuimmodel geeft de leidinggevende inzicht in de wijze waarop deze factoren kunnen worden beinvloed. De verzuim- en hervattingsdrempel vormen hierbij belangrijke peilers.