Risico, risico, wat is eigenlijk een risico?

We gebruiken de term 'risico' in de praktijk op verschillende manieren. Er bestaat dan ook een groot aantal omschrijvingen van het begrip.