Mediation bij conflicten op het werk

Conflicten kunnen ontstaan doordat de ene persoon of groep iets anders wil dan de andere, en niemand wil toegeven. Er is dan sprake van tegengestelde belangen. Vaak komt men daar zelf uit, maar soms ook niet. Ais het respect voor de mening van de ander afneemt, gaan emoties een rol spelen. Een oplossing lijkt dan ver weg, maar is vaak toch dichtbij. Ais de partijen in het conflict wat afstand nemen van hun standpunt en proberen de zaak meer vanuit het perspectief van de anderte bekijken, dan zien ze mogelijk allebei dezelfde redelijke oplossing.