Carnaval: wat kunt u zelf doen aan brandveiligheid?

Charles Meijer van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) stelt: 'Tijdens de carnavalsdagen zit een ongeluk in een klein hoekje. Feestversieringen en brandbare kleding, maar ook volle feestlocaties en vluchtroutes: het zijn allemaal factoren waarmee vanuit veiligheidsbewustzijn nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden. En als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreekt, moeten mensen op tijd kunnen vluchten. Het is dus belangrijk dat de vluchtroutes bruikbaar zijn'.