Psychosociale arbeidsbelasting? Zet ervaringsdeskundigen in!

Ervaringsdeskundigen kunnen aan verschillende groepen hun verhaal vertellen. Aan groepen leidinggevenden bijvoorbeeld, tijdens een training over psychische klachten. Of aan groepen medewerkers, tijdens een teambijeenkomst in het kader van voorlichting en preventie. En aan groepen P&O-adviseurs, vertrouwensperson en, preventiemedewerkers en andere staffunctionarissen.