MVK

Deze opleiding geeft je de basiskennis en -vaardigheden benodigd als MVK-er. Modules: Wet- en regelgeving. Ontwikkeling compententies en adviesvaardigheden. Risico-inventarisatie en -evaluatie. Algemene veiligheidskunde. Algemene arbeidshygiene.Hierin ga je uitvoerig in op de belangrijke veiligheidskundige onderwerpen. Procesveiligheid en ongevallenonderzoek, bij uitstek het domein van de veiligheidskundige. Bouw/arbeidsmiddelen/electrische veiligheid. Ongevallen. Procesveiligheid.