Risicogestuurd werken met fipronil

Risico is het effect van een onzekere situatie of gebeurtenis op doelstellingen. U wilt iets realiseren of bereiken, en kijkt daarbij kritisch om u heen welke onzekerheden daar een negatief (of positief) effect op hebben.