Voldoende inspanning Rabobank na verzuim?

Een secretaresse functioneert niet naar behoren en haar werkgever, de Rabobank, vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De vrouw verwijt haar werkgever ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.