INTERNET: WERKDRUK

Deze nieuwe site van het Ministerie van SZW bestrijkt het gehele arbogebied. Op de site komt de informatie van andere SZW-sites bij elkaar. De site is bedoeld voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers. Voor iedere doelgroep is er in elke rubriek een eigen tabblad met specifiek op de doelgroep geschreven informatie beschikbaar. Op elk tabblad staat wat moet, wat mag en wat helpt. Vooral de tips en oplossingen zijn erg bruikbaar. Voor verschillende branches is nog extra informatie op te vragen. Bij de links naar externe organisaties kan een werkdruktest worden ingevuld en zijn er tips te vinden om de werkdruk te verlagen. De site is nog in opbouw en zal pas eind 2007 volledig zijn gevuld. Bezoek de site frequent om van de uitbreidingen op de hoogte te blijven.