Minder regels, meer verantwoordelijkheid

In de nieuwe Arbowet staan voornamelijk doelvoorschriften. Het is vervolgens aan de sociale partners om daar nadere invulling aan te geven door middelvoorschriften op te stellen in de zogenoemde 'arbocatalogi'. Deze bieden daarmee algemene 'oplossingen' voor het beheersen van risico's in een branche en het realiseren van de in wettelijke doelvoorschriften vastgelegde veiligheidsniveaus. Om van de te bereiken doelstellingen naar de geschikte middelen te komen, ligt het voor de hand om de werkprocessen te beschrijven en de risico's te analyseren. Dat betekent het volgende: